Bureau Maas

Effectief communiceren over genomen klimaatacties

Met dit artikel probeer ik je te laten zien hoe je goed en effectief communiceert over klimaatacties die door jouw organisatie genomen zijn. Met ideeën en voorbeelden krijg je inzicht in welke voordelen het op kan leveren wanneer je de communicatie strategisch- en op uitvoeringsniveau goed inricht.

Energie besparen, duurzame energie opwekken, meer plantaardig eten op de menukaart en video-conferencing in plaats van vliegen. Allemaal acties die organisaties nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarmee leveren ze een noodzakelijke bijdrage aan minder opwarming van de aarde. Waarschijnlijk heeft jouw organisatie hier ook al stappen in genomen of denken jullie hierover na.

Communicatie wordt ingezet om de transitie naar een klimaatactief bedrijf goed te laten verlopen en te versnellen. Een juiste interne en externe communicatie rondom genomen klimaatacties draagt bij aan verschillende doelstellingen zoals meer energie-efficiency en een onderscheidende positie in de markt.

 

Wat kan goede klimaatcommunicatie teweeg brengen?

Op organisatieniveau geeft effectieve communicatie je stakeholders, zoals klanten, medewerkers, en leveranciers, inzicht in wat gedaan is en wat nog op het klimaat-verlanglijstje staat. Dat kan door bijvoorbeeld te communiceren over de CO2-voetafdruk van je organisatie en wat de reductiedoelstellingen daarbij zijn. Je kunt dat ook al meteen concreet maken:

Bijvoorbeeld: een dienstverlener geeft op haar website aan dat er 100% groene stroom uit Nederlandse windmolens wordt gekocht voor het elektriciteitsverbruik. En dat er daarnaast ook een offertetraject loopt om het bedrijfsdak vol te leggen met zonnepanelen.

Of: een productiebedrijf beschrijft in haar jaarverslag dat er ieder jaar 10% bespaard moet worden op energiekosten voor de productielijn. En dat er ook een onderzoek loopt om zonder aardgas een bepaald droogproces te realiseren.

Best feitelijke boodschappen allemaal, maar het laat zien dat een organisatie het klimaatprobleem serieus neemt. Door specifieke maatregelen te noemen die bijdragen aan minder uitstoot van broeikasgassen geeft dat extra geloofwaardigheid, zowel intern als extern. Deze uitingen verhogen dan onder andere de medewerkersbetrokkenheid en verbeteren het imago bij de externe doelgroepen. Daarnaast inspireert het ook anderen om het goede voorbeeld te volgen. Communicatie kan door die inspiratie leiden tot een veelvoud van initiatieven.

Het Klimaatplein interviewde voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) diverse ondernemers uit verschillende branches die een grote diversiteit aan energiebesparende maatregelen hebben genomen. Middels deze interviews wil RVO andere bedrijven en instellingen stimuleren om ook over te gaan tot besparen en daarmee te voldoen aan wettelijke verplichtingen voor energiebesparing. De artikelen worden via de media van Klimaatplein uitgedragen en zijn inmiddels bij duizenden bedrijven en instellingen ter inspiratie voor het voetlicht gekomen. Dat heeft geleid tot meer enthousiasme voor energiebesparing en tot het meedoen aan de energiebesparingsplicht. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Positie in de markt

Communicatie over genomen klimaatmaatregelen is ook belangrijk voor het creëren van een eigen positie in de markt. Pas wanneer doelgroepen weten wat je doet of gaat doen op het gebied van duurzaamheid en klimaat, gaat het een rol spelen in de perceptie en waardering. De bedoeling van de communicatie is dan om het beeld dat stakeholders van je organisatie hebben positief te beïnvloeden. De genomen ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ verbetert hiermee de positionering en het imago van je organisatie. En dat leidt tot betere (commerciële) resultaten.

Belangrijk is om te vermelden dat het verbeteren van je positionering een proces is van de lange termijn. Houd hier rekening mee wanneer je een strategisch communicatieplan of business case maakt. Ad hoc communiceren over genomen duurzaamheid- of klimaatmaatregelen draagt niet of nauwelijks bij aan jullie positionering. Het gaat erom dat je als organisatie duurzaamheid in de organisatiedoelstellingen hebt opgenomen. Duurzaam en klimaatbewust is wat je bent en waar je aan wilt bijdragen in de wereld. Het zit dus in de core van je bedrijf en is geen ‘hebbedingetje’. Ga dan als communicatieprofessional hier ook strategisch mee om.

Voordelen communiceren klimaatbeleid

Communicatie over duurzaamheid of het eigen klimaatbeleid en -acties kent diverse voordelen. Vanuit de wetenschap zijn deze voordelen bekend. Zo leidt het tot een hogere klantloyaliteit, een hogere koopintentie en creëert het goodwill en een goede reputatie bij alle stakeholders. Het vergemakkelijkt tevens het aantrekken van goede werknemers en voor een verhoging van het moreel onder de huidige collega’s.

Het milieu activistische kledingmerk Patagonia besloot om in 2016 alle opbrengsten van Black Friday (dé koop- en kortingsdag in de USA) te doneren aan groene doelen. Deze marketingactie leverde deze Black Friday 10 miljoen dollar aan sales op, zes keer meer dan gebruikelijk.

Effectieve klimaatcommunicatie

Communicatie over jullie eigen klimaatbeleid of genomen klimaatmaatregelen is het meest effectief wanneer de uitingen qua vorm, stijl en boodschap overeenkomen met de overige uitingen van de organisatie. Zo wordt een overaanbod van, of tegenstrijdigheid in de communicatie voorkomen. Ik gaf het al eerder aan: jullie bijdrage aan minder opwarming van de aarde moet in de vezels van het bedrijf zitten. Dat maakt dan de communicatie hierover makkelijk, want je geeft gewoon eerlijk aan waar je mee bezig bent en wat nog op het programma staat.

Het meest geloofwaardig zijn de boodschappen die een andere, externe partij de wereld in brengt. Met andere woorden: ‘Laat een ander maar vertellen hoe goed je het hebt gedaan’. En wanneer die ander dan een onafhankelijk expert is op het gebied van duurzaamheid of klimaat, verhoogt dat nogmaals de geloofwaardigheid en daarmee de waarde van de communicatie.

Richtlijnen

Er zijn internationale richtlijnen waaraan organisaties hun communicatie over duurzaamheid en klimaatbeleid kunnen toetsen. Deze richtlijnen voor verslaglegging geven organisaties ook de mogelijkheid om gestructureerd te werken aan hun broeikasgas-rapportage en -management. Het Global Reporting Initiative (GRI) heeft bijvoorbeeld richtlijnen beschreven voor hoe organisaties rapporteren over het managen van de CO2-voetafdruk.

De internationale ISO 26000 richtlijn voor duurzaam ondernemen vormt de basis voor een compleet duurzaamheidsbeleid. Duurzaamheidsthema’s op het gebied van people, planet en profit leiden organisaties om duurzaamheidsbeleid op een meetbare en concrete manier vorm te geven. In de communicatie richting stakeholders is deze richtlijn erg praktisch omdat het, ook op het gebied van klimaatacties, de nodige handzame tips biedt.