Bureau Maas

Klimaatplein

 

Het Klimaatplein informeert, inspireert en activeert bedrijven en instellingen om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Bijvoorbeeld door inzicht te krijgen in eigen fossiel energieverbruik. En door te laten zien hoe eenvoudig het is energie te besparen en duurzame energie op te wekken.

De samenwerking

Bureau Maas werd als adviseur betrokken bij de vraag hoe het Klimaatplein nieuwe partners kan aantrekken. Deze partners dragen bij aan het vergroten van het aanbod voor CO2-reductie op het Klimaatplein en zorgen voor de financiële ondersteuning van het online platform. Welke webpagina’s en welke route doorlopen de verschillende doelgroepen en welke tekst en vormgeving is dan nodig om deze doelgroepen te verleiden om partner te worden? Bureau Maas realiseerde op basis van deskresearch en een tweetal sessies een adviesplan. In dat plan is eerst op wat abstracter niveau in kaart gebracht wie de doelgroepen zijn en wat hun beweegredenen zijn voor deelname aan het Klimaatplein. Vervolgens is op concreter niveau besproken welke taal, vormgeving en middelen dan nodig zijn om die doelgroepen te bereiken.


“De samenwerking met Lennaert heeft mij weer even terug naar de basis van mijn onderneming gebracht. Wat willen we betekenen, waarom en voor wie? Het in kaart brengen van de doelgroepen met behulp van persona’s vond ik erg interessant. En dan vervolgens ook het praktisch meedenken over hoe die doelgroepen dan te verleiden zijn om zich aan te sluiten bij de missie van het Klimaatplein. De samenwerking heeft nieuwe energie en inzichten opgeleverd waarvan we een aantal nu al aan het implementeren zijn.”